Tu znajdziecie informacje o swoich klasach

Zapraszamy do współpracy wszystkie samorządy klasowe

 

 

.______________Przewodnicząca______________.

Sandra Dziedziak

 

 

 

._______ ___Z-ca przewodniczącej____ ________.

Kamil Półchłopek

 

 

. ____  ___  ________Skarbnik_____    __ ________.

Anna Kuzera

 

 

._________________Sekretarz________________. 

Patryk Ziółko

 

 

 

.______Sekcja dekoracyjna do gazetki SU______.

  Julia Niepsuj i Oliwier Sapalski