Tu znajdziecie informacje o swoich klasach

Zapraszamy do współpracy wszystkie samorządy klasowe

 

Przewodnicząca

?

 

Z-ca przewodniczącej

?

 

Członkowie samorządu:

?