Od września 2014r. świetlica posiada lokalizację w samodzielnym pomieszczeniu. Została pięknie wyposażona w nowe meble, stoliczki, krzesełka, dywan,  książki,  zabawki oraz różnego rodzaju gry stolikowe, puzzle, pomoce plastyczne i dydaktyczne. Świetlica posiada również komputery z dostępem do Internetu oraz telewizor wraz z DVD. 

 

 

 

Aby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i swobodnie, aby chętnie w niej przebywały, staramy się organizować im czas tak, by miały szansę w spokoju odrobić lekcje, ale także aby mogły rozwijać własne zainteresowania i zdolności. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według miesięcznych planów pracy świetlicy, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie:


þ gry i zabawy grupowe w świetlicy,
þ zajęcia plastyczno-techniczne,
þ  zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki),
þ  zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),
þ  zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów

 literackich),
þ  zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),
þ  konkursy, zagadki, łamigłówki,
þ  zajęcia rekreacyjne - zabawy na placu zabaw i boisku szkolnym.
 

Podczas codziennych zajęć uczniowie mają więc wiele okazji do aktywności i samodzielności. Traktując podmiotowo swoich wychowanków staramy się stwarzać im możliwości wyboru zabaw, które lubią, możliwości wyboru technik prac plastycznych, w których czują się najlepiej. Żadne dziecko nie podejmowało pracy, jeśli w danym momencie nie miało na nią ochoty.

Dbamy, by nasi wychowankowie uczyli się nawyków kultury życia codziennego oraz nawiązywali prawidłowe relacje z rówieśnikami. Uczymy dzieci dbania o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń oraz szanowania wyposażenia świetlicy: gier i pomocy dydaktycznych. Świetlica czuwa nad bezpieczeństwem, zdrowiem oraz prawidłowym rozwojem dzieci.