ZAJĘCIA ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW
W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BIAŁEJ NIŻNEJ

 

 

Podstawowe założenie wychowania dziecka to stworzenie mu możliwie najkorzyst-niejszych warunków wszechstronnego rozwoju i przygotowanie go do podjęcia w pełni samodzielnego życia.

Czasami na drodze rozwoju dziecka pojawiają się trudności, które sprawiają, że to przygotowanie staje się trudne, a niekiedy niemożliwe. Ważna jest umiejętność jak najszybszego dostrzeżenia pojawiających się trudności, ponieważ im wcześniej zostanie podjęta profesjonalna interwencja, tym większe są szanse na całkowite ich pokonanie. Występujące problemy rozwojowe mogą mieć przeróżną genezę i objawiać się w wieloraki sposób.


Przedstawiamy państwu ofertę zajęć dla dzieci
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej Niżnej.

 

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, który tworzą m.in. pedagodzy (oligo-frenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy), logopedzi, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuci alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.