10 lutego 2015r. do naszej szkoły przyjechała z wizytą pani sierżant sztabowy Barbara Przychocka – Serafin z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (było to już trzecie spotkanie w tym roku szkolnym z policjantami). Rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe, korzystać z Internetu oraz jak należy zareagować w niebezpiecznych sytuacjach.

Prowadząca przypomniała nam o konieczności noszenia odblasków. Nasi uczniowie  zadawali wiele pytań pani policjantce. Spotkanie upłynęło szybko w miłej atmosferze.

 

 

W roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym  pt. „Trzymaj formę", którego współorganizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej zdrowej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Partnerami programu są: Agencja Rynku Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.
Patronat honorowy nad programem sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, Minister Zdrowia, jak również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

 

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.