Aktualizacja: XI 2017

 

Aby odczytać dokumenty musisz mieć zainstalowany program do przeglądania plików pdf (np.Adobe Acrobat Reader). Jeżeli go nie posiadasz, możesz pobrać między innymi stąd.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Wniosek
przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019
 


Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Samorządowym w Białej Niżnej
w roku szkolnym 2018/2019Zgłoszenie
przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019Wniosek

zgłoszenia dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019


 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Aneks do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Upoważnienie do procesu przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze w wersji papierowej

Regulamin organizacji apeli i uroczystości szkolnych.

 

   
 
 

   

   

Poziomy wymagań edukacyjnych

 

Poziom wymagań edukacyjnych dla kl. I

Poziom wymagań edukacyjnych dla kl. II

Osiągnięcia edukacyjne dla kl. III

Poziom wymagań edukacyjnych z zajęć komputerowych dla kl. II i III

Poziom wymagań edukacyjnych z informatyki dla kl. V

Poziom wymagań edukacyjnych z zajęć komputerowych dla kl. V

Poziom wymagań edukacyjnych z zajęć komputerowych dla kl. VI

Poziom wymagań edukacyjnych z informatyki dla kl. VII

   

Poziom wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego dla kl. IV - VII

   

Wymagania na poszczególne stopnie w klasie IV

Poziom wymagań edukacyjnych z matematyki dla klas IV - VI

Poziom wymagań edukacyjnych z matematyki dla klas VII

Poziom wymagań edukacyjnych z matematyki dla klasy III gimnazjum