Biała Niżna

Biała Niżna położona jest w dolinie rzeki Białej, stąd jej nazwa, w odległości 1 km na północ od Grybowa. Miejscowość liczy ok. 2240 mieszkańców. W Białej Niżnej znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum, tartak, młyn, klasztor sióstr Dominikanek, okazały kościół i remiza OSP.

 

Osada posiada bogatą historię. Ślady bytowania człowieka sięgają czasów przedhistorycznych. Miejscowość, wraz z Białą Wyżną, włączoną do Grybowa oraz Siołkową istniała jeszcze przed założeniem Grybowa, co poświadcza dokument lokacji miasta. Biała Niżna, wchodząc do klucza królewskich dóbr grybowskich, dzieliła losy miasta, jego wzloty i upadki. Podobnie jak Grybów nie ominęły jej klęski elementarne. Od 1830 roku miejscowość stanowiła własność Horschów. W 1846 roku miały tu miejsce rozruchy chłopskie, a w 1863 roku, podburzeni zapewne przez austriackich agentów lub z braku świadomości narodowej, chłopi dokonali marszu na Grybów, gdzie werbowano ochotników do powstania styczniowego. Powodem były rozgłaszane plotki, że ochotnicy przyniosą nieszczęście oraz pomogą panom przywrócić pańszczyznę, zniesioną przez dobrego cesarza.

 

Na terenie wsi przy drodze Biała Niżna - Gródek znajduje się cmentarz zamordowanych w czasie II wojny światowej 360 Żydów, o fakcie tym przypomina wyryty na płycie nagrobnej napis w języku polskim, angielskim i hebrajskim.

 

Obecnie sala gimnastyczna przy szkole w Białej Niżnej przez cały rok tętni życiem. Szczególnie popularne są rozgrywki w piłce siatkowej. Na rzece Biała znajduje się kilka kąpielisk. Z gór „Grabna” i „Wierzchowina” roztaczają się piękne widoki. Na terenie miejscowości znajdują się dwa największe zakłady przemysłowe w gminie: „Goran” Sp. z o.o. Grupa Stolbud Pruszyński i Spółdzielnia inwalidów „Karpaty”.

 

 

Panorama Białej Niżnej z