Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego

 

                                      

 

w Białej Niżnej