Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego

 

 

w Białej Niżnej